Løpe

Geir Gulliksen har løpt og sluttet å løpe mange ganger gjennom livet. I utdraget fra hans kommende utgivelse, er det romankarakteren som må begynne å løpe fra noe.

På besøk

Hvis den store kjærligheten egentlig bare er en illusjon – hva da med frøet som preiker i magen?

Tegn på godhet

Kan man være nær et annen menneske uten å skade det samtidig? For hvor vanskelig er det egentlig å være god?

Det er jeg som er Torvald

Mattis Herman Nyquist måtte grave fram originaldokumentet på monologen til det som sju år senere, i 2015, skulle bli en roman. Det lysende produsenthåpet Bendik Hovik Kjeldsberg fikk lydlegge det hele.